Nieuws

Joop van Lanen stopt komend jaar als fractievoorzitter

Na vier jaar oppositievoeren draagt Joop van Lanen het stokje over aan Matt Kanters. Joop kijkt terug op vier jaar waarin hij zich met veel energie inzette voor het algemeen belang.

Een korte terugblik en Joop zijn visie op de toekomst
We hebben veel successen mogen boeken. Denk aan acties zoals het gebruik van ballonnen, minder papier in de brievenbus en de doorstart van de pionierscirkel. Maar ook heeft de DOP een belangrijke rol gespeeld in de aanpassing van het plan voor de Daandelendennen in Venhorst en hebben we veel aandacht gevraagd voor het meer bewust maken van het beetje mooi groen en de bomen in de gemeente Boekel. En verder de nieuwe schoolgebouwen met meerdere functies voor de Octopus, de Uilenspiegel en de Regenboog (o.a. kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk) in Boekel. Ook hadden we een rol n het werven van de nieuwe griffier (ondersteuner van de raad) en het aanstellen van de nieuwe burgemeester. De samenwerking met de overige partijen, de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders is heel prettig.

Natuurlijk hadden we ook dingen anders willen zien
De belastingverlaging dit jaar zat er niet in, het streven naar meer sociale woningbouw is maar deels gelukt en het redden van de huidige plek van de volkstuinen lukte niet, Ook worden er nog steeds teveel bomen gekapt en de verkeersveiligheid kan echt beter. Zorgen zijn er ook nog steeds over het Bovenstehuis en de Elzen.

Fantastisch ervaar ik persoonlijk het beter en meer leren kennen van de inwoners van de gemeente Boekel. De betrokkenheid en de inzet van de DOP-raadsleden (Matt, Gerty, en Marcel), het bestuur, DOP-leden en inwoners in de gemeente Boekel die ons actief ondersteunen bij de diverse thema’s is indrukwekkend.

Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van de DOP en ben ervan overtuigd dat we ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in Boekel met mijn opvolger Matt Kanters aan het roer.

Naar het overzicht