Nieuws

Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee

Met trots presenteren DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel (GVB) hun coalitieakkoord: “onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee”.

Na de verkiezingen zijn DOP en GVB gaan onderhandelen. We hebben als eerste allebei onze visie op de gemeente op tafel gelegd waarbij we merkten dat we het op veel punten eens waren. Uitgangspunt was dat Boekel een actieve en gastvrije gemeente is om in te leven, wonen en werken. Alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua dragen daar aan bij: onze gemeenschap. Met deze visie hebben beide partijen een mooi akkoord kunnen schrijven. Op basis van sociale en groene uitgangspunten hebben we goede afspraken voor de gemeente gemaakt.

Enkele voorbeelden:

  • We gaan mogelijk maken dat inwoners zelf dingen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten.
  • We gaan beleid opstellen om naar vijf bomen per inwoner te groeien.
  • We willen een sociaal loket en contactpunt duurzaamheid in Boekel oprichten, waar inwoners met vragen terecht kunnen.
  • Geur- en milieunormen gaan we evalueren en waar nodig bijstellen.
  • We willen sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en dergelijke op peil houden of verbeteren.
  • We willen de verkeersveiligheid in en door de gemeente Boekel verbeteren en de fietsbrug Leurke - de Aa onderzoeken.

Dit is een greep uit ons coalitieakkoord. Nieuwsgierig? Het volledige akkoord kun je vinden op de website van de DOP (dopboekel.nl) en GVB (gemeenschapsbelang.nl).

Afgelopen donderdag zijn de wethouders Ben Brands namens DOP en Henri Willems namens GVB benoemd. Zij kunnen als college aan de hand van dit akkoord een uitvoeringsprogramma opstellen en daarna met onze ambities aan de slag.

Namens de fracties DOP en GVB

Matt Kanters en Jeanne van Eert

Naar het overzicht