Nieuws

Oplossing van likmevestje!

Buurtschap de Elzen in Boekel is een mooie buurt. Er wordt gewoond en gewerkt. Helaas hangt over deze buurt een deken van overlast: de varkensbedrijven in deze buurten zijn de laatste jaren zo sterk geïntensiveerd, dat de leefbaarheid in de Elzen sterk achteruitging. Zo leven veel buurtbewoners op dit moment, volgens GGD-normen, in een slecht tot zeer slecht leefklimaat. Het werd dus hoog tijd voor actie! De gemeente heeft dit in 2018 opgepakt. Daar is de D.O.P. blij mee, maar gaandeweg hebben we ook een aantal punten van kritiek benoemd. Zo hebben we nu een geurnorm die op de grens van een slecht leefklimaat zit. Dat vinden wij onacceptabel. Iedereen heeft recht op een gezond leefklimaat!

Nu wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan aanpassingen van veruit het grootste bedrijf, Coppens Farm B.V. De D.O.P. is niet blij met deze oplossing. Oók met deze oplossing zitten veel buurtbewoners straks met veel overlast: de situatie verbetert iets, maar de leefbaarheid hangt nog tussen ‘matig’ en ‘slecht’ in. Bovendien hebben we veel middelen (geld en ander vermogen, zoals gronden) vrijgemaakt om andere bedrijven daar te saneren. Zo heeft één bedrijf in ruil voor sanering een aantal gronden in Venhorst gekregen; tot grote woede van veel inwoners van Venhorst. En om het nog gekker te maken: we hebben nu een paar bedrijven met varkens weggehaald op de Elzen, wat de druk verlicht, en dan krijgt Coppens Farm B.V. er meer dan 7200 varkens bij! Waar zijn we dan mee bezig? Ons fractielid Matt Kanters heeft tijdens de laatste commissievergadering een aantal van deze inhoudelijke tegenstrijdigheden en onduidelijkheden uitgebreid aan de orde gesteld.

Voor de D.O.P. is de oplossing helder: er moeten minder stallen en varkens in deze buurtschap komen en de geurnormen moeten veel redelijker afgesteld worden. Door besluitvorming door de gemeenteraad in het verleden heeft deze situatie kunnen ontstaan. Laten we nu wél de juiste keuzes maken.

Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunt u altijd terecht bij info@dopboekel.nl of www.dopboekel.nl.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht