Nieuws

Oriëntatie op de gemeente Boekel

Afgelopen weken hebben ongeveer 40 inwoners van de gemeente Boekel zich georiënteerd op de ontwikkelingen die zich in de gemeente afspelen en zijn nader geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Boekel bestuurd en ontwikkeld wordt. Dat hebben zij gedaan via de cursus gemeentepolitiek Boekel.

Het is fantastisch dat zoveel mensen interesse hebben in deze thema’s. Wij hebben dan als D.O.P. zeer grote waardering voor het feit dat deze inwoners naar de Horst (het gemeenschapshuis in Venhorst) zijn gekomen om het verhaal aan te horen.

De sessies werden onder deskundige leiding van Pierre Bos (oud-burgemeester) en Margie Philipse (oud-griffier, de ondersteuning van raadsleden) gegeven. Verdere ondersteuning werd gegeven door ambtenaren en medewerkers van het gemeenschapshuis.

Ter afsluiting kregen ze een hapje aangeboden en werd er in groepjes van 4 of 5 deelnemers een gesprekje gehouden van 15 minuten , elke keer een andere fractie. Zo kregen ze een eerste beeld van de vier fracties.

Tijdens de bijeenkomsten werd er gesproken over de rol van burgemeester en wethouders, de organisatie (ambtenaren) en de raad. Er werd gesproken over wat de raad precies doet en wat het zou betekenen om raadslid of burgerlid te zijn. Actuele onderwerpen kwamen aan bod, zoals de ontwikkeling van het centrum, de Burgt, woningbouw voor jongeren, verkeersveiligheid en meer.

De kernen Venhorst, Huize Padua, Boekel en het buitengebied kregen allemaal een plekje in de cursus. Natuurlijk is zo’n moment erg kort en wij zouden het als D.O.P zeer op prijs stellen om nader met de deelnemers, maar zeker ook andere belangstellenden, in gesprek te gaan. Dat kan gaan over de gemeente zelf, maar ook over specifieke onderwerpen.

Kijk eens op onze website: www.dopboekel.nl of mail naar info@dopboekel.nl. We staan je graag te woord. Je kunt ook contact opnemen via de nummers 06 25097583 (Joop) of 06 57284261 (fractie).

Je bent van harte welkom.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht