Nieuws

Raadsvergadering: Huize Padua en Coppens

Huize Padua
De gemeente Boekel zonder Huize Padua zouden wij als D.O.P. bijna niet voor kunnen stellen. Al eeuwen heeft deze locatie een zichtbare positie ingenomen. De tijden veranderen en dus ook de geest binnen Huize Padua. Zij bekijken samen met de omgeving en de gemeente hoe Huize Padua er in de toekomst uit zou kunnen zien.

De koers is nu dat Huize Padua een veel meer open houding zal krijgen. Dat betekent dat het niet meer een afgesloten landgoed zal zijn maar dat er stapjes genomen gaan worden om een open landgoed te zijn. Dit houdt in dat er naast de kernfunctie van speciale zorg ook een relatie komt met de omgeving. Naast de bestaande bewoners en cliënten zal er ook plaats zijn voor inwoners die deze doelgroep een warm hart toedragen en daar willen wonen. Ook zal er verbinding gemaakt worden met de omgeving, bijvoorbeeld met diverse organisaties zoals stichting Heerenboeren.

Het landgoed krijgt straks een mini-centrum waar je een kopje koffie of thee kunt drinken en worden er maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Wandelen en/of fietsen op het terrein is mogelijk. De komende maanden zal de realisatie van dit plan, met bijbehorende mogelijkheden en voorwaarden de nodige aandacht krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar landgoed Bronlaak dan zie daar dat ze ook bezig zijn om het landgoed opener te maken.

De D.O.P. is groot voorstander van het feit dat Huize Padua meer een onderdeel van de gemeente Boekel zal worden, met de deuren open en samen op zoek naar zaken die voor beide voordeel opleveren.

Coppens
Over varkenshouderij Coppens op de Elzen is de laatste tijd al het nodige geschreven. De D.O.P. voerde samengevat de volgende lijn bij de laatste raadsvergadering:

We zien dat er stappen gezet gaan worden en dat is een goede zaak, maar de consequenties zijn niet te accepteren. Er komen straks 32.000 varkens op één locatie. We hopen dat het leefklimaat erop vooruit gaat, maar dit voorstel riekt ook naar: drie bedrijven saneren, om Coppens te faciliteren, op kosten van de gemeenschap. Daar zijn wij tegen.

We zijn als D.O.P. erg geïnteresseerd naar je mening, vragen, bedenkingen en ideeën over deze onderwerpen. Jouw gedachtes willen we graag zien; dus mail ze naar de D.O.P.: info@dopboekel.nl. Vind je mailen lastig, dan kun je natuurlijk ook bellen: 06 5728 4261 of op de site rondkijken: www.dopboekel.nl. We komen ook graag naar je toe.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht