Nieuws

Randweg Boekel N605 in gebruik!

De aanleg van de randweg Boekel was een lang proces. Veel gesprekken, discussies en adviezen leiden uiteindelijk naar de uitvoering. In 2019 is gestart met de voorbereidingen; de aankoop van gronden, sloop van panden, kap van bomen en verleggen van kabels en leidingen. Een hele klus die door Dura Vermeer in opdracht van de Provincie Noord Brabant is uitgevoerd.

Op zaterdag 26 juni zal de randweg officieel worden geopend, waarna iedereen die dag welkom is om te voet, met de fiets, scooter, rolstoel of op skates het tracé te verkennen. Dankzij drie Boekelse kinderen die hiertoe een aanvraag hebben gedaan is dit mogelijk gemaakt. 

Dus beste inwoners van de gemeente Boekel; maak er gebruik van. De randweg is dan gereed om het verkeer om de dorpskern heen te laten rijden. De aansluitingen op de randweg vanuit de richting Venhorst, De Burgt, het centrum en Erp dienen opnieuw voorbereid en uitgewerkt te worden. Daarna moet dit in een voorstel in de raad van september worden behandeld.

Eigenlijk toch wel vreemd dat gedurende het lange proces van de aanleg van de randweg er geen mogelijkheden zijn geweest om dit proces gelijktijdig op te starten. Maar het blijft wel van belang om de nieuwe voorstellen met al haar gevolgen nauwkeurig te beoordelen, zodat winkels en horeca niet verstoken blijven van klanten uit welke richting dan ook. De D.O.P. is blij met de aanleg en ingebruikname van de nieuwe randweg, maar zal ook het vervolg van de aansluitingen hierop kritisch blijven volgen.  

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Naar het overzicht