Nieuws

Samenwerkingen en de gemeente Boekel

Misschien heb je wel eens gehoord hebben dat de gemeente Boekel met andere organisaties samenwerkt. Soms laat de gemeente een andere gemeente taken uitvoeren omdat het aantrekkelijker is dit uit te besteden. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de leerplichtwet of taken van de WMO (maatschappelijke ondersteuning). Ook werkt Boekel op diverse manieren samen met andere gemeenten, gewoon omdat we te maken hebben met regiogemeenten waar dezelfde thema’s spelen. Daardoor is het efficiënter om het samen te doen. Voorbeelden zijn het innen van belastingen, het ophalen van afval en de brandweer. Maar ook bekendere namen als IBN en de GGD zijn een vorm van samenwerking.

Gemiddeld heeft in Nederland elke gemeente te maken met zo’n 30 samenwerkingen waar 40 procent van het geld naar toe gaat. In de begroting en jaarrekening van onze gemeente kun je zien met wie wij samenwerken en hoeveel er aan wordt uitgegeven. DOP vindt samenwerking een goede zaak als ditgoed gebeurt en beter is voor de inwoners van Boekel. Het versterkt de zelfstandigheid van onze gemeente. De DOP volgt de samenwerkingen kritisch, we stellen vragen en kijken wat er misschien beter kan.

Vragen? Opmerkingen? Mail dan naar info@dopboekel.nl of neem een kijkje op onze site www.dopboekel.nl en word lid!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht