Nieuws

Sociaal loket in onze gemeente

Als D.O.P. willen wij graag bijdragen aan de verbetering van het welzijn van onze inwoners. Dat is dan ook een van onze speerpunten. Binnen de D.O.P. zijn verschillende leden hierin actief, bij bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein, KBO (ouderenvereniging) en Stichting Leergeld. Hierdoor kunnen wij snel reageren op eventuele aandachtspunten. Een van de punten is het opzetten van een sociaal loket in onze gemeente. Nu kunnen onze inwoners alleen terecht in de gemeente Meierijstad voor ondersteuning op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Soms is het moeilijk om naar Veghel te moeten gaan. Daarom heeft de D.O.P. verzocht om 1 ochtend in de week een loket te openen voor onze inwoners in onze eigen gemeente.

Door deze invulling hoeven onze inwoners niet meer naar Veghel, maar kunnen ze voor een aantal zaken zoals uitkeringen, vragen over werkgelegenheid etc. gewoon in onze eigen gemeente terecht. We hebben dit sociaal loket al meerdere jaren onder de aandacht gebracht tijdens verschillende commissie- en raadsvergaderingen. Helaas altijd zonder resultaat. Tijdens de laatste commissievergadering heeft de wethouder eindelijk toegezegd om zich hiervoor in te gaan zetten, samen met het Dorpsteam. Hij verwacht dat dit binnen een jaar moet lukken. Inwoners die nu naar het sociaal loket in Meijerijstad moeten en problemen hebben met vervoer kunnen contact opnemen met het Dorpsteam. Zij zullen kijken of er een oplossing is. De samenwerking met de gemeente Meierijstad wordt door onze inwoners met een dikke voldoende beoordeeld, laten we hier een ruim voldoende van maken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ook altijd de D.O.P. contacteren.

info@dopboekel.nl
Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Naar het overzicht