Nieuws

Stichting Leergeld: ieder kind doet mee

Bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede. De gevolgen van armoede in een gezin voor kinderen zijn schrijnend en divers. Het kan iedereen overkomen dat je in een situatie komt waarin je financieel krap komt te zitten, zeker in deze corona tijd. Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders hebben.

Omdat er bij deze kinderen thuis minder geld is, betekent dat voor hen dat ze veel minder vaak lid zijn van een vereniging of sportclub, dat ze minder vaak op vakantie gaan, minder uitstapjes of schoolexcursies maken en er vaak geen geld is voor nieuwe kleren, gebruik van internet, iedere dag een warme maaltijd of het vieren van een verjaardag.

Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Zij willen voorkomen dat kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten.

Dit doen zij door bij je thuis te komen. Je hoeft dus niet naar een loket. Zij bekijken samen met ouders aan welke dingen uw kind mee wil doen, zoals sport- en muzieklessen, schooluitjes etc. Leergeld werkt samen met verenigingen en scholen. Zo kunnen zij er voor zorgen dat de contributie en sportkleding worden betaald. Ook kunnen zij helpen met het regelen van een fiets of computer en iets leuk als je jarig bent.

Zit je zelf nu in deze situatie of ken je gezinnen die het financieel moeilijk hebben? Aarzel niet en neem contact op met stichting Leergeld. Dit kun je telefonisch doen via 06-50979725 op dinsdag tussen 13-15 uur en op vrijdagochtend tussen 9.15-10.15 uur of via e-mail: contact@boekel.leergeld.nl

Meer info is ook te vinden via www.leergeldgemert.nl (Boekel en Gemert/Laarbeek werken samen).

Omdat het moeilijk is om deze groep te bereiken en niet iedereen op de hoogte is van deze stichting, willen wij als D.O.P. hier extra aandacht aan besteden om het onder de aandacht te brengen bij alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua.

Voor opmerkingen, ideeën of vragen kun je ook altijd bij ons terecht: info@dopboekel.nl en dopboekel.nl

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht