Nieuws

Subsidie muziekonderwijs

Boekel kent de mooie regeling dat kinderen, die bij een erkend docent muzieklessen volgen, hiervoor subsidie aan kunnen vragen bij de gemeente. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de helft van het lesgeld met een maximum van € 300,- per jaar. De subsidie moet je zelf aanvragen, maar harmonie Eendracht Maakt Macht en fanfare Echo der Peel kunnen ook een gezamenlijke aanvraag indienen voor hun leerlingen.

De DOP vindt muziekonderwijs zeer belangrijk voor de ontwikkeling van onze jonge inwoners. We schrokken dan ook van het bericht dat de subsidie voor dit schooljaar al op is. Aan de ene kant wil dit wel zeggen dat er goed gebruik van is gemaakt, maar ook dat er nu dus geen geld meer voor beschikbaar is.

De DOP wil dat er ook nog geld is voor de rest van dit schooljaar. Daarom dienen we binnenkort een motie in om dit fonds aan te vullen. Ook willen we dat het bedrag voor het nieuwe jaar omhooggaat. Het subsidiebedrag is al jaren niet meer verhoogd, terwijl de kosten voor muziekonderwijs wel zijn gestegen. Het voorstel wordt door meerdere partijen gesteund. Fijn dat deze partijen het ook belangrijk vinden dat onze jeugd zich muzikaal kan blijven ontwikkelen.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

 

Naar het overzicht