Nieuws

Toekomst van Venhorst!

Wie denkt dat Venhorst een slaperig Peeldorpje is, heeft het goed mis! In dit ondernemende dorp is er behoefte aan meer woningen en meer ruimte voor bedrijvigheid. Op de komende agenda van de gemeenteraad staat de Gebiedsvisie Venhorst, waarin er veel aandacht is voor die twee onderwerpen.

Woningbouw op de Biezen en de ontwikkeling van bedrijventerrein Kraaiendonk spelen de hoofdrol. Alle inwoners hadden enkele maanden geleden de mogelijkheid om hun input te geven op deze twee plannen. Die input is duidelijk verwerkt in de visie. Wij hebben enorm veel complimenten ontvangen over deze burgerparticipatie. Dat vinden wij erg belangrijk en daar maken we ook ons hard voor. Complimenten voor burgemeester en wethouders!

Zoveel mensen, zoveel wensen, dus er zijn nog keuzes te maken in de plannen. Hoeveel zelfbouwkavels komen er op de Biezen? En welk type woningen? Wat wordt de definitieve ontsluiting van de Kraaiendonk? Over deze vragen en meer moet nog wel duidelijkheid komen.

In deze gebiedsvisie voor heel Venhorst willen wij graag meer aandacht voor de natuur. Wij gaan pleiten voor een groene corridor met veilige fiets- en wandelverbinding naar de Voskuilenheuvel. Dat is een veelgehoorde wens in Venhorst. Wij zijn ook erg benieuwd naar wat een “beschermd dorpsplein” precies inhoudt.

Als de ontwikkelingen volgens plan verlopen, zal Venhorst op haar 100ste verjaardag een nog fijnere plek zijn om te wonen en te werken.

Wij houden je over de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Heb je alvast vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht