Nieuws

Uitkopen Elzen 6A mislukt

De gemeenteraad heeft afgelopen week te horen gekregen dat tussen de gemeente en de ondernemer van de Elzen 6A, de heer Braks, geen overeenstemming is bereikt om hem uit te kopen. Dat wilde de gemeenteraad wel, omdat het leefklimaat op de Elzen enorm onder druk staat en er een oplossing moet komen. De DOP is schoorvoetend met dat besluit akkoord gegaan, omdat er veel gemeenschapsgeld mee gemoeid is. Bovendien vondenwe dat eerst de grootste ondernemer op de Elzen aangepakt zou moeten worden, Coppens Groep.

Bij de raadsvergadering afgelopen week heeft de raad gesproken over de mislukte overeenkomst. Iedereen was teleurgesteld dat er geen resultaat bereikt is, vooral ook omdat de hoop groot was, met name bij de inwoners van de Elzen. De DOP is verbijsterd dat er nooit eerder informatie naar de raad kwam dat de overeenkomst moeilijk te sluiten leek. Immers, er was al een akkoord op hoofdlijnen. Voor de DOP kwam dit dus als een grote verrassing.

We willen nu dat het college goed in kaart brengt wat de gevolgen zijn. Wat betekent dit voor de onderhandelingen met Coppens? Wat betekent dit voor de geurdoelstellingen? Wat betekent dit voor de verkeersbewegingen? Dat zijn vragen waar snel antwoord op moet komen. Tot die tijd zetten wij ons in voor heldere communicatie naar de inwoners van de Elzen en de rest van Boekel.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht