Nieuws

Veilig oversteken

Op de Rutger van Herpenstraat in Boekel is een nieuw zebrapad aangelegd. Daar zijn wij in eerste instantie heel blij mee. Vooral omdat deze op de route ligt van veel schoolgaande jeugd. Helaas hebben wij veel signalen ontvangen dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van dit zebrapad. Het zebrapad is niet goed zichtbaar. Het zebrapad ligt op een drempel, er is niet veel verlichting aanwezig en de verkeersborden vallen niet goed (genoeg) op.

Voor ons een reden om vragen te stellen. Van het college van burgemeester en wethouders willen wij graag weten welke veiligheidscriteria leidend zijn geweest en of dit zebrapad daaraan voldoet. Ook willen we graag weten of er nog maatregelen getroffen gaan worden om de oversteekplaats veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het zichtbare zebrapad met verlichting in de Kerkstraat in Boekel. Wij vertrouwen erop dat deze signalen opgepakt gaan worden.

Een ongeluk op deze plek moeten we altijd willen voorkomen. De DOP wil de veiligheid van iedere inwoner op de weg blijven garanderen.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht