Nieuws

Verduurzaming en subsidie

De gemeenteraad heeft vorige week besloten om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen met een tijdelijke subsidie op de energiekosten in 2022. Het gaat om maximaal 5500 euro per vereniging of organisatie. Wij zijn blij dat we met deze subsidie kunnen helpen in deze dure tijden. We hopen dat dit een stimulans is om verder te verduurzamen, om zo in de toekomst energie te kunnen besparen.

Eerder heeft de raad het college al gevraagd om het beleid over duurzaamheid verder uit te werken. We vonden de stappen van het college niet ver genoeg gaan. Daarom hebben de DOP en GVB hiervoor een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe het kan helpen bij de mogelijkheden van verduurzaming.

Het huidige beleid “vervangings- en uitbreidingsinvesteringen” voor buitensportverenigingen is nu een jaar oud, maar er is nog veel onduidelijk. De DOP en GVB hebben, met steun van het CDA, het college opgedragen om dit beleid te evalueren en te eenvoudiger te maken. Ook willen we dat verenigingen en stichtingen dezelfde mogelijkheden krijgen als sportverenigingen. Daarbij willen we dat meteen gekeken wordt om dit te koppelen aan verduurzaming.

De DOP is blij dat verduurzaming op deze manier dichter naar onze inwoners wordt gebracht.

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht