Nieuws

Voortgang onderhandelingen DOP en GVB

Onder leiding van de formateurs Margie Philipse en Mart Smits gaan de onderhandelingen over de vorming van een nieuw coalitie programma voortvarend verder. De gesprekken zijn constructief en worden vanuit een breed vizier gevoerd. Op een lijst van een 7-tal onderwerpen zijn er inmiddels al enkele uitgebreid besproken waarbij de eerste blauwdruk van het coalitieprogramma is vormgegeven. Denk hierbij aan woningbouw en buitengebied. Ook de portefeuilleverdeling voor de 2 wethouders en burgemeester zijn al besproken. Dat geeft input voor de DOP om gesprekken met kandidaat-wethouders te voeren. We willen de huidige voortvarendheid blijven gebruiken om uiteindelijk het coalitieprogramma eind van de maand april afgerond te hebben. De installatie van beide wethouders vindt na een screening op 12 mei plaats. Wij blijven informeren over de stand van zaken van de coalitievorming!

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht