Nieuws

Wethouder, houd je aan de regels en ga besturen!

Wethouder, houd je aan de regels en ga besturen!

Op het Bovenstehuis spelen een aantal gevoelige zaken. Zo komt er meer verkeer langs en zijn er zorgen over eventuele uitbreidingen van stallen en kassen. Ook is er, tegen de regels in, een vergunning verleend voor de huisvesting van 64 arbeidsmigranten op het Bovenstehuis. Donderdag 14 oktober is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staat onder andere een voorstel om €50.000 te betalen voor een gebiedsaanpak op het Bovenstehuis. Daarmee wordt een gebiedsregisseur ingehuurd. Diegene moet de problemen in kaart brengen en met alle betrokkenen een oplossing voor die problemen zoeken.

Wij vinden dat volstrekt overbodig. Als de wethouder zich aan de regels had gehouden, was die vergunning er nooit geweest. Bovendien mogen de kassen op dit moment niet uitgebreid worden en wordt voor het verkeer al een oplossing gezocht.

Veel inwoners op het Bovenstehuis willen gewoon duidelijkheid en dat er besluiten genomen worden. Dat wordt helaas niet gedaan. In de plaats daarvan wordt gevraagd of de belastingbetaler €50.000 ophoest, zodat iemand anders aan de slag kan.

Wij roepen de wethouder op zelf aan de slag te gaan met zijn team. Dan hebben de buurtgenoten snel meer duidelijkheid. Tegen het huidige voorstel zegt de D.O.P. keihard nee!

Mee eens? Vragen? Opmerkingen? Mail dan naar info@dopboekel.nl. Neem een kijkje op onze site www.dopboekel.nl en word lid!

Fractie D.O.P.
Joop van lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht