Nieuws

Woning op de Vosdeel

Vorige week schreven we al over het plan voor een grote woning op de Vosdeel. Een plan met een mooie en groene uitstraling. Toch hebben wij als enige partij met overtuiging tegen het plan gestemd.

De gemeenteraad heeft in het verleden in verschillende regels vastgelegd wat wel en niet mag. Dat geldt ook voor nieuwe woningen. In het buitengebied zijn er verschillende plekken die onbebouwd zouden moeten blijven. Ook was de woning veel te groot volgens die regels. Daarom hebben wij tegen gestemd.

Wij toetsen alles aan het algemeen belang. Niet aan het belang van individuele burgers. Essentieel is dat voor iedereen dezelfderegels gelden. Zonder uitzondering, hoe mooi een plan er ook uitziet. Dat is democratie.

Wij zijn erg teleurgesteld dat alle andere partijen van de regels van de gemeente Boekel af willen wijken, maar dat verandert onze koers niet. Wij houden onze rug recht en vinden dat vastgestelde regels voor iedereen gelden. In het belang van de gemeente Boekel.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht