Nieuws

“Wordt de stront en stank van de Elzen in Boekel via bouwplan Voskuilen in Venhorst afgevoerd?”

Over alle overlast in buurtschap de Elzen in Boekel is al veel geschreven. Het woon- en leefklimaat moet dringend worden verbeterd voor de bewoners in deze buurt door de huidige geurbelasting en verkeersoverlast door zwaar verkeer te verminderen. Om dit alles te kunnen realiseren is er al veel geld, tijd en energie gestopt in onderzoek om tot een integrale gebiedsaanpak te komen. Het eindresultaat hiervan is nog niet in zicht maar op individueel niveau zijn met betreffende veehouders resultaten bereikt. Zo ook met veehouder Braks. Het resultaat van de gesprekken met hem hebben tot het volgende geleid: twee verouderde stallen worden gesaneerd, er komt een ruimere inrit voor vrachtverkeer, de twee nieuwere stallen nog voor tien jaar voor de varkenshouderij kunnen worden gebruikt en in het kader van de “Ruimte voor ruimte” regeling er ook een schadeloosstelling in woningbouw is afgesproken. Dat past veehouder Braks wel die vanuit Odiliapeel ook nog een bouwbedrijf actief heeft.

Wat schetst onze verbazing deze week? De gemeente Boekel heeft ineens nog slecht vijf kavels vrij van de ruim 30 beschikbare kavels in het betreffende bouwplan Voskuilen in Venhorst. De andere 26 zijn vergeven aan aannemer/veehouder Braks. Dit is een grote teleurstelling en een klap in het gezicht voor de inwoners van Venhorst. Zij hebben immers met grote belangstelling en interesse uitgekeken naar het bouwplan om hier hun woningwens te kunnen verwezenlijken. Een mogelijkheid om buiten de vrije kavels ook starterswoningen en sociale huisvesting te realiseren wordt door het college weer niet gebruikt. Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat door dit gebeuren een deel van de problemen van de Elzen wordt verrekend. En dat inwoners uit Venhorst door deze invulling van bouwplan Voskuilen hiervoor de tol betalen.

Het schrijnende is dat dit maar een klein deel is van de kosten die met deze integrale gebiedsaanpak gemoeid zijn. Door beter beleid en daadkrachtiger optreden in het verleden had dit ook grotendeels voorkomen kunnen worden. We begrijpen als D.O.P. dat de gebiedsaanpak op de Elzen geld kost en soms pijn gaat doen, maar dit is wel heel zuur voor Venhorst.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters
info@dopboekel.nl

Naar het overzicht