Nieuws

Zorgen over de zuidwand in het centrum van Boekel!

Als er over het centrum van Boekel wordt gesproken valt altijd wel ergens het woord Zuidwand, de zuidelijk wand van het Sint Agathaplein. Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie van boodschappendorp te behouden. Omdat er meerdere partijen met ieder haar eigen belangen betrokken zijn bij de Zuidwand is het belangrijk dat het college van B&W zo’n project goed regisseert en daarbij de beoogde resultaten in de gaten houdt. Op de vraag of de D.O.P. tevreden is over de rol van het college van B&W is het antwoord NEE.

NEE, omdat het college maar 1 plan heeft, plan A
NEE, omdat het verschrikkelijk is dat een aantal betrokken partijen nog altijd in onzekerheid zit en onvoldoende vertrouwen meer heeft in een goede afloop!
NEE, omdat ondernemers hun toekomst inmiddels elders hebben veiliggesteld waardoor leegstand van de commerciële ruimtes een reëel risico is!
NEE, omdat de kosten van plan A al jarenlang oplopen (oorspronkelijk € 2,7 mio) en naar verwachting hoger uitvallen dan de nu geraamde € 4,6 mio!
NEE, omdat het woningbouwproject met maar liefst 60 appartementen tot overlast leidt (o.a. parkeren)!
NEE, omdat het verlaagde plein grotendeels opgeofferd moet worden!
NEE, omdat de D.O.P. een betere bestemming heeft voor deze gelden!

Om het college van B&W op andere gedachten te brengen is een plan B hard nodig! Heb jij als bewoner van het centrum, als inwoner of als ondernemer ideeën, laat ons dat dan weten. Wanneer je een e-mail stuurt met je contactgegevens naar info@dopboekel.nl nemen we contact op met je.

Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters, fractieleden D.O.P.

Naar het overzicht