Boekel als gemeenschap

Boekel als gemeenschap

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

• Onze inwoners en de gemeente maken en vormen samen onze gemeenschap;
• Goede inwoners-initiatieven worden ondersteund, zoals Stichting De Speeltrein;
• Gemeente Boekel is en blijft een sterke en eigenzinnige partner in de regio;
• Boekel geeft als organisatie het goede voorbeeld. Denk daarbij aan inkoop-, aanbesteding, energievoorziening, autogebruik,  open data en personeelsbeleid met social return (iedereen moet mee kunnen doen);
• Zorgen voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus die aan Boekel zijn toegewezen. Deze nieuwe Nederlanders welkom heten en zorgen voor een goede participatie binnen onze gemeenschap met een centrale rol voor Stichting Vluchtelingenwerk Boekel;
• In het kader van armoedebestrijding wordt prioriteit gegeven aan kinderen. Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet buitengesloten worden. We willen ervoor zorgen dat beschikbare middelen daadwerkelijk en efficiënt worden ingezet ten behoeve van kinderen, bijvoorbeeld via organisaties als Stichting Leergeld;
• Het Participatiefonds voor de minima moet behouden blijven;
• Verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij de gemeenschap Boekel door bijvoorbeeld het installeren van een jeugd- en jongerenraad en een burgerpanel.