Sport & Cultuur

Sport & Cultuur

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook
ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle
initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteunen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed
in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Sport en spel
• Wij staan voor goede en betaalbare sport in de gemeente Boekel, waarbij we uitgaan
van een eerlijke verdeling van gemeenschapsgelden;
• Om voorzieningen betaalbaar te houden, moeten we het verbinden en multifunctioneel
gebruikmaken van elkaars accommodaties stimuleren. Dit moet uiteraard in goed
overleg met de betrokken verenigingen en gebruikers gebeuren;
• Iedereen moet mee kunnen doen, een leven lang sporten;
• Onze sportaccommodaties willen we bij de tijd houden;
• Sporten doe je met respect voor elkaar.

Kunst en cultuur
• Ondersteuning van bijvoorbeeld de avond van de Poëzie, BoeCult, carnaval,
toneel, E.M.M, concerten, exposities, Boekelse Oogstdag, skaten op het plein
en andere culturele uitingen;
• Ondersteuning van de evenementen van de Horst in Venhorst;
• Sjors sportief en creatief blijven inzetten;
• De vele vrijwilligers in de gemeente blijven ondersteunen;
• De bibliotheek moet de huidige dienstverlening op een goed niveau
kunnen blijven uitvoeren.